Falun or Law wheel

Falun Dafan lyhyt esittely

Falun Dafa (tunnetaan myös nimellä Falun Gong) on edistynyt Buddha-järjestelmän kultivointimenetelmä. Falun Dafan on perustanut Li Hongzhi, jota kutsutaan menetelmän mestariksi. Kyseessä on oppisuunta, jossa "mukautuminen maailmankaikkeuden korkeimpiin ominaisuuksiin — Totuudenmukaisuuteen, Laupeuteen ja Kärsivällisyyteen (kiinaksi Zhen, Shan, Ren) — on harjoittamisen perusta. Harjoitusta ohjaavat nämä ylimmät periaatteet, ja se perustuu samoihin lakeihin, jotka ohjaavat kosmoksen kehitystä." Mestari Li'n opetukset on kuvattu luennoissa ja kirjoissa, joihin lukeutuvat muun muassa Falun Gong, Zhuan Falun, Falun Dafan suuri täydellistymisen tie, Avaimet tunnolliseen edistymiseen ja Suuret säkeet. Nämä ja muut teokset on käännetty 38 kielelle, ja ne voi hankkia itselleen kirjoina tai ladata maksuttomasti tältä sivustolta.

Falun Dafan harjoittamisessa olennaisinta on oman mielen harjoittaminen eli omien ajatusten ja luonteenlaadun (kiinaksi "xinxing") kultivointi, joka on avain niin kutsutun gong-energian kehittämiseen. Henkilön gongin korkeus riippuu suoraan hänen luonteenlaatunsa tasosta. "Luonteenlaadun" käsitteeseen sisältyvät hyveen (valkean aineen) ja karman (mustan aineen) muuntaminen. Lisäksi siihen lukeutuvat sietokyky, arvostelukyky ja luopuminen — toisin sanoen tavallisten ihmisten haluista ja kiintymyksistä irti päästäminen sekä vaikeimpien koettelemusten kestäminen. Kyseiseen käsitteeseen liittyy monenlaisia asioita.

Falun Dafaan kuuluu myös kehon kultivointi, joka tapahtuu erityisten harjoitusten avulla. Harjoitusten eräs tarkoitus on vahvistaa harjoittajan yliluonnollisia kykyjä ja energiamekanismeja hänen voimakkaan gong-voimansa avulla. Toinen tarkoitus on kehittää harjoittajan kehossa monia eläviä olentoja. Edistyneen tason harjoittamisen tuloksena on niin kutsuttu "kuolematon lapsi" (yuanying) sekä useiden kykyjen kehittyminen. Falun Dafan liikesarjoja tarvitaan tällaisten asioiden muuntamiseen ja kultivointiin. Tämänkaltainen täydellinen mielen ja kehon kultivointimenetelmä edellyttää sekä oman itsen kultivointia että fyysisiä harjoituksia; kultivointi on ensisijaisessa asemassa liikesarjoihin nähden. Henkilön gong ei yksinkertaisesti kasva, jos hän tekee ainoastaan liikesarjoja mutta ei kultivoi luonteenlaatuaan. Näin ollen liikesarjat vain tukevat henkisen täydellistymisen saavuttamista.

Falun Dafaan kuuluu Falunin eli "Lakipyörän" kultivointi. Falun on älykäs, pyörivä olento, joka koostuu korkeaenergiaisesta aineesta. Falun, jonka Mestari Li Hongzhi sijoittaa harjoittajan alavatsaan, sijaitsee toisissa ulottuvuuksissa ja pyörii jatkuvasti, 24 tuntia vuorokaudessa. (Todelliset harjoittajat saavat Falunin lukemalla Mestari Li'n kirjoja, katsomalla hänen yhdeksän päivän luentosarjansa videolta, kuuntelemalla yhdeksän päivän luentosarjan äänitteiltä tai opiskelemalla yhdessä muiden Falun Dafan oppilaiden kanssa.) Falun auttaa harjoittajia harjoittamaan automaattisesti. Toisin sanoen Falun jalostaa harjoittajaa jatkuvasti myös silloin, kun hän ei ole tekemässä liikesarjoja. Kaikista tämän päivän maailmassa julkistetuista harjoitusmenetelmistä Falun Dafa on ainoa, joka on saavuttanut tilan, jossa "Fa jalostaa harjoittajaa".

Pyörivällä Falunilla on samat ominaisuudet kuin maailmankaikkeudella, ja se on maailmankaikkeus pienoiskoossa. Buddhalainen Falun, taolainen yin/yang ja kaikki asiat kymmensuuntaisessa maailmassa heijastuvat Falunissa. Falun tarjoaa pelastusta harjoittajalle pyöriessään sisäänpäin (myötäpäivään), koska se ottaa suuren määrän energiaa maailmankaikkeudesta ja muuntaa sen gong-energiaksi. Falun tarjoaa pelastusta toisille pyöriessään ulospäin (vastapäivään), sillä se vapauttaa energiaa, joka voi pelastaa minkä tahansa olennon ja oikaista kaikki normaalista poikkeavat tilat. Menetelmää harjoittavan henkilön läsnäolosta on siis hyötyä kenelle tahansa.

Falun Dafa "saattaa henkilön viisauden ja harmonisen olemassaolon tilaan. Menetelmän liikesarjat ovat ytimekkäitä, sillä suuri tie on äärimmäisen yksinkertainen ja helppo." Falun Dafa on ainutlaatuinen kahdeksalla tavalla:

1. Se kultivoi Falunia eikä energiaeliksiiriä (dan).

2. Falun jalostaa henkilöä myös niinä hetkinä, kun hän ei tee menetelmän liikesarjoja.

3. Kyse on päätajunnan kultivoinnista, joten henkilö itse saa gong-energiaa.

4. Menetelmä kultivoi sekä mieltä että kehoa.

5. Harjoitukseen kuuluu viisi liikesarjaa, jotka ovat yksinkertaisia ja helppoja oppia.

6. Mielentoimintaa (intentiota) ei käytetä minkään asian ohjaamiseen, harjoittamiseen ei liity riskejä, ja gong-energia lisääntyy nopeasti.

7. Harjoittamisen kannalta paikalla, ajalla ja ilmansuunnalla ei ole merkitystä, eikä myöskään sillä, kuinka harjoitus päätetään.

8. Mestarin Lakikehot (kiinaksi "fashen") suojaavat harjoittajaa, joten hänen ei tarvitse pelätä pahantahtoisten olentojen aiheuttamaa vahinkoa.

Falun Dafan opetukset ovat siis täysin erilaisia kuin tavanomaisten harjoitusten ja niiden menetelmien, jotka keskittyvät sisäisen eliksiirin (dan) kehittämiseen.

Falun Dafan harjoittaminen alkaa heti alusta lähtien korkealta tasolta, ja se tarjoaa soveliaimman, nopeimman, ihanteellisimman ja arvokkaimman harjoitusmenetelmän niille, joilla on kohtalonyhteys tai jotka ovat vuosikausia harjoittaneet muita menetelmiä mutta eivät ole onnistuneet kehittämään gong-energiaa.

Kun harjoittajan luonteenlaatu ja gong-voima saavuttavat tietyn tason, hän pystyy saavuttamaan häviämättömän, timanttisen kehon ollessaan vielä tässä maallisessa maailmassa. Henkilö voi myös saavuttaa "gongin avautumisen", valaistumisen ja koko henkilön kohoamisen korkeammille tasoille. Niiden, joilla on suurta määrätietoisuutta, tulisi opiskella tätä oikeamielistä oppia, ponnistella lopullisen asemansa saavuttamiseksi, kohottaa luonteenlaatuaan ja luopua kiintymyksistään. Vain siten on henkinen täydellistyminen mahdollista saavuttaa.

Vaali sitä, minkä olet löytänyt — Buddha-laki on silmiesi edessä.